Retragere din contract

1. DREPTUL LA RETRAGERE DIN CONTRACT
(SE APLICĂ CONTRACTELOR DE VÂNZARE ÎNCHEIATE DE LA 25 DECEMBRIE 2014)

1.1. Un consumator care a încheiat un contract la distanță, poate, în termen de 14 zile calendaristice, să se retragă din acesta, fără prezentarea vreunui motiv şi fără costuri, cu excepția costurilor menționate la alineatul 8.8 din Regulament. Pentru a se încadra în termen, este suficientă trimiterea declaraţiei înainte de expirarea acestuia. Declarația privind retragerea din contract se poate depune, de exemplu: – în scris, la următoarea adresă: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia; – în format electronic prin intermediul poștei electronice la următoarea adresă: maritex@maritex.com.pl;

1.2. Modelul formularului de retragere din contract este cuprins în anexa nr. 2 la Legea cu privire la drepturile consumatorilor și, de asemenea, este disponibil pe pagina Magazinului on-line în secțiunea “Retragere din contract”. Consumatorul poate utiliza formularul model, dar acest lucru nu este obligatoriu.
“Formularul de retragere din contract”: /files/eMaritex/Jak_kupowac/odst_od_um.doc

1.3. Termenul de retragere din contract începe să curgă:
1.3.1 pentru contractul în executarea căruia Vânzătorul eliberează un Produs, fiind obligat să transfere proprietatea asupra acestuia (de ex. Contract de Vânzare) – din momentul preluării Produsului de către consumator sau de către o persoană terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, în cazul unui contract care: (1) include mai multe Produse, care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – din momentul intrării în posesia ultimului Produs, lot sau a ultimei părți sau (2) se bazează pe furnizarea periodică a Produselor pentru o durată de timp prestabilită- din momentul intrării în posesia primului Produs;
1.3.2 pentru celelalte contracte – din data încheierii contractului.

1.4. În cazul retragerii dintr-un contract încheiat la distanță, contractul este considerat neîncheiat.

1.5. Vânzătorul trebuie imediat, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației consumatorului cu privire la retragea din contract, să restituie consumatorului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul livrării Produsului (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din metoda de livrare aleasă de Client alta decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare disponibilă în Magazinul online). Vânzătorul restituie plata folosind aceeaşi metodă de plată, pe care a utilizat-o consumatorul, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord în mod expres să i se restituie plata folosind o altă metodă, care pentru acesta nu este asociată cu orice costuri. În cazul în care Vânzătorul nu a propus că va ridica Produsul de la consumator, acesta poate reține rambursarea plățile primite de la consumator până la primirea Produsului înapoi, sau până la furnizarea de către consumator a dovezii restituirii sale, în funcție de care eveniment are loc mai întâi.

1.6. Consumatorul este obligat fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care acesta s-a retras din contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau persoanei autorizate de către Vânzător pentru primire, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus că va ridica Produsul. Pentru a se încadra în termen, este suficientă expedierea Produsului înainte de expirarea acestuia. Consumatorii pot returna Produsul la adresa: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;

1.7. Consumatorul va fi răspunzator pentru orice diminuare a valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia în modul care iese dincolo de modul care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.

1.8. Posibilele costuri asociate cu retragerea din contract de către consumator, pe care este obligat să le suporte consumatorul:
1.8.1 În cazul în care consumatorul a ales metoda de livrare a Produsului alta decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să restituie consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta.
1.8.2 Consumatorul suportă costurile directe aferente returnării Produsului.
1.8.3 În cazul unui Produs care este un serviciu, a cărui prestare – la cererea expresă a consumatorului – a început înainte de expirarea termenului de retragere din contract, consumatorul care își exercită dreptul de a se retrage din contract după depunerea unei astfel de cererii, trebuie să plătească pentru beneficiile executate până la retragere. Cuantumul plăţii se calculează proporţional cu domeniul beneficiului executat, luând în considerare prețul sau remunerarea convenit/ă în contract. În cazul în care preţul sau remunerarea sunt excesive, baza pentru calcularea sumei o constituie valoarea de piață a beneficiului executat.

1.9. Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contractul încheiat la distanţă în cazul contractelor:
1.9.1 (1) de prestare a serviciilor, în cazul în care Vânzătorul a executat serviciul complete cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea executării beneficiului că după terminarea beneficiului de către Vânzător acesta își pierde dreptul de a se retrage din contract; (2) în care preţul sau remunerația depinde de fluctuaţiile pieţei financiare asupra cărora vânzătorul nu are niciun control şi care pot avea loc înainte de expirarea termenului de retragere din contract; (3) în care obiectul beneficiului este un Produs neprefabricat, fabricate în conformitate cu caietul de sarcini al consumatorului sau care satisface nevoile sale individualizate; (4) în care obiectul prestației este un Produs care se deteriorează rapid sau are un termen de valabilitate scurt; (5) în care obiectul beneficiului este furnizat într-un ambalaj sigilat, care după deschiderea ambalajului nu poate fi returnat din motivele legate de protecția sănătății sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul beneficiului Produsele care, după livrare, datorită naturii lor, sunt în mod indisolubil legate de alte obiecte; (7) în care obiectul beneficiului îl constituie băuturile alcoolice, a căror preţ a fost convenit la încheierea Contractului de Vânzare şi a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile şi a căror valoare depinde de fluctuaţiile de piaţa asupra cărora Vânzătorul nu are niciun control; (8) în care consumatorul a solicitat în mod expres, ca Vânzătorul să vină la acesta pentru a efectua o reparație sau întreţinere urgentă; dacă Vânzătorul prestează, de asemenea, alte servicii decât cele a căror executare a solicitat consumatorul sau furnizează alte produse decât piesele de schimb necesare pentru reparaţii sau întreţinere, consumatorul are dreptul de retragere în raport cu alte servicii sau Produse; (9) în cazul în care obiectul prestației sunt înregistrările sonore sau vizuale sau software-ul livrat într-un ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (10) de furnizare a ziarelor, periodicelor sau revistelor, cu excepţia contractului de abonament; (11) încheitate în urma unei licitaţii publice; (12) de prestare a serviciilor în domeniul cazării, altele decât în scopuri rezidenţiale, transportul de mărfuri, închirieri de maşini, catering, servicii legate de timp liber, evenimente de divertisment, sportive sau evenimente culturale, dacă în contract s-a indicat ziua sau perioada de executare a serviciului; (13) de furnizare a conţinutului digital, care nu este stocat pe un suport fizic, în cazul în care executarea a început cu acordul expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere din contract şi după ce a fost informat de către Vânzător despre pierderea dreptului de retragere din contract.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Poză orientativă – produsul conform cu descrierea poate fi diferit de cel prezentat pe imagine (formă, culoare, alte caracteristici)