REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE

Termenii și Condițiile Magazinului online MARITEX

Cuprins:

I. Dispoziții generale.
II. Definiții.
III. Servicii electronice în Magazinul online.
IV. Modul procedurii de reclamație.
V. Încheierea Contractului de vânzare.
VI. Prețul și metodele de plată pentru Produs.
VII. Costuri, metode și date de livrare și colectare a Produsului.
VIII. Reclamarea Produsului.
IX. Dreptul de retragere din contract.
X. Metode extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și despăgubirilor, precum și reguli de acces la aceste proceduri.
XI. Dispoziții speciale în cazul încheierii unui Contract de vânzare cu Antreprenorii.
XII. Soluționarea litigiilor în instanță.
XIII. Protecția datelor cu caracter personal și Politica de Confidențialitate
XIV. Dispoziții finale.

I. Dispoziții generale.

1. Magazinul online este disponibil la adresa de internet www.maritex.com.pl (denumit în continuare „Magazinul online”).
2. Magazinul online este condus de Furnizorul de Servicii.
3. Acești Termeni și Condiții se adresează atât Consumatorilor, cât și Antreprenorilor care utilizează Magazinul online (cu excepția punctului XI din Regulament, care se adresează numai Antreprenorilor).
4. Furnizorul de servicii ia măsuri pentru a asigura buna funcționare a magazinului online și se angajează să elimine orice nereguli în funcționarea magazinului online fără întârzieri nejustificate.
5. Utilizatorul este obligat să utilizeze Magazinul online într-un mod compatibil cu legea și bunele maniere, cu respectarea drepturilor personale, precum și a drepturilor de autor și a proprietății intelectuale a Furnizorului de servicii și a terților.
6. Utilizatorul este obligat să introducă date compatibile cu starea de fapt.
7. Utilizatorului i se interzice furnizarea de conținuturi cu caracter ilegal.

II. Definiții.

1. Zi lucrătoare – o zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.
2. Formular de înregistrare – formular disponibil în Magazin care permite crearea unui Cont.
3. Formular de comandă – formular interactiv disponibil în magazin care permite plasarea comenzii, în special prin adăugarea de produse în coșul electronic și definirea termenilor contractului de vânzare, inclusiv modalitatea de livrare și plată.
4. Cont – set de resurse din sistemul IT al Furnizorului de servicii marcat cu denumire individuală (login) și parolă furnizate de Utilizator, în care sunt colectate datele furnizate de Utilizator și informații despre Comenzile plasate de acesta în Magazin.
5. Consumator – persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu un antreprenor care nu are legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională.
6. Coș – formular electronic furnizat de Furnizorul de servicii în Magazinul online, prin intermediul căruia Utilizatorul selectează un Produs pentru a plasa o Comandă.
7. Cumpărător – utilizator care a încheiat un contract de vânzare.
8. Newsletter [Buletin informativ] – informații, inclusiv informații comerciale în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Monitorul Oficial din 2002, nr. 144, poz. 1204 cu modificările ulterioare) de la Furnizorul de servicii și trimise către Utilizator prin mijloace electronice, de către sau în numele Furnizorului de servicii.
9. Produs – obiect mobil pus la dispoziție în Magazinul online de către Furnizorul de servicii, care poate fi achiziționat de Utilizator în baza unui Contract de vânzare.
10. Antreprenor – persoană juridică sau unitate organizațională care nu este persoană juridică, a cărei capacitate juridică este acordată printr-un act separat, care desfășoară activitate economică. Antreprenorii sunt, de asemenea, parteneri ai unei societăți civile în domeniul activității economice realizatea de aceștia și persoanele fizice care încheie un contract direct legat de activitatea lor economică, atunci când din conținutul acestui contract reiese că acesta are un caracter profesional pentru aceste persoane, care rezultă în special din obiectul activității economice realizate de aceștia, puse la dispoziție pe baza dispozițiilor cu privire la Registrul Central de. Evidenţa şi Informaţii privind Activitatea Economică.
11. Termeni și Condiții – acești Termeni și Condiții elaborat pe baza Legii din data de 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Monitorul Oficial din 2002, nr. 144, poz. 1204, cu modificările ulterioare).
12. Vânzător – Furnizor de servicii care a încheiat un contract de vânzare cu Cumpărătorul.
13. Furnizor de servicii – compania MARITEX Leszek Łosin Spółka jawna [societate ]n comandită] cu sediul social în Gdynia (sediul social și adresa de corespondență: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia), înscrisă în Registrul Antreprenorilor din cadrul Registrul Național Juridic sub numărul KRS 0000880720; ținut de de Judecătoria Gdańsk – Północ din Gdańsk, a VIII-a Secție Comercială a Registrului Național Juridic, CUI: 9581659572; REGON 221578676, e-mail: maritex@maritex.com.pl.
14. Utilizator – persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică, care încheie sau intenționează să încheie un Contract de vânzare cu Vânzătorul.
15. Contract de vânzare – contract de vânzare în sensul Legii din data de 23 aprilie 1964 Cod civil (Monitorul Oficial nr. 16, poz. 93, cu modificările ulterioare) încheiat prin intermediul magazinului online între Cumpărător și Vânzător în sensul Legii din data de 30 aprilie 2014 privind drepturile consumatorilor (Monitorul Oficial din 2014, poz. 827 cu modificările ulterioare).
16. Serviciu electronic – serviciu gratuit furnizat electronic de către Furnizorul de servicii Utilizatorului pe o perioadă nedeterminată de tipm, prin intermediul Magazinului online, care permite selectarea și achiziționarea Bunurilor de la Vânzător în Magazinul online.
17. Comandă – declarația de voință a Utilizatorului depusă prin Formularul de comandă, prin e-mail sau telefonic și czre vizează direct încheierea Contractul de vânzare a Produsului cu Vânzătorul.

III. Servicii electronice în Magazinul online.

1. Sunt disponibile următoarele servicii electronice: Cont, Formular de comandă, e-mail și Buletin informativ.
2. Utilizarea Contului este posibilă după completarea Formularului de înregistrare, în care Utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele date:
a) login,
b) prenume și nume,
c) adresa (strada, număr casă/apartament, cod poștal, localitate, țara),
d) adresa poștei electronice,
e) numărul telefonului de contact,
f) parola.
3. În cazul Utilizatorilor care nu sunt consumatori, este de asemenea necesar să furnizeze:
a) denumire (compania),
b) număr CUI.
4. Utilizatorul poate, în orice moment și fără a fi nevoie să ofere niciun motiv, să șteargă Contul prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către Furnizorul de servicii prin e-mail sau în scris la adresa Furnizorului de servicii.
5. Utilizarea Formularului de comandă începe atunci când Clientul adaugă primul Produs la coșul din Magazinul online.
6. Plasarea comenzii are loc după parcurgerea de către Utilizator a următorilor doi pași:
a) După completarea Formularului de Comandă și
b) făcând clic pe câmpul „Confirmă achiziția” de pe site-ul magazinului online după completarea Formularului de comandă – până în acest moment are posibilitatea să modifice datele introduse (pentru a face acest lucru, urmați mesajele și informațiile afișate disponibile pe site-ul Magazinului online).
7. În Formularul de comandă, este necesar ca Utilizatorul să furnizeze datele menționate la alin. 2 și 3 și următoarele date referitoare la Contractul de vânzare:
a) produs/e,
b) cantitatea de Produs/e,
c) locul și modalitatea de livrare a Produsului/elor,
d) modalitatea de plată.
8. Utilizatorul poate efectua, de asemenea, comanda prin e-mail, prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail a Magazinului online situat pe site-ul web.
9. În cazul plasării unei comenzi prin e-mail, alin. 2 lit. b – e, alin. 3 și alin. 7 lit. a-d se aplică corespunzător.
10. Serviciul electronic se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Utilizatorul încetează să plaseze Comanda prin intermediul acestuia.
11. Utilizarea buletinului informativ are loc după furnizarea în fila ”Newsletter”, vizibilă pe site-ul magazinului online, a adresei de e-mail către care urmează să fie trimise edițiile ulterioare ale buletinului informativ și făcând clic pe câmpul „Abonare”.
12. De asemenea, vă puteți abona la newsletter bifând caseta corespunzătoare (checkbox) în timpul creării contului – după crearea contului, Utilizatorul este abonat la newsletter.
13. Utilizatorul poate, în orice moment și fără a oferi niciun motiv, să se dezaboneze de la newsletter prin trimiterea unei cereri relevante către Furnizorul de servicii prin e-mail sau în scris la adresa Furnizorului de servicii.

IV. Modul procedurii de reclamație.

1. Reclamațiile legate de furnizarea de Servicii Electronice de către Furnizorul de servicii și alte reclamații legate de funcționarea Magazinului online (cu excepția procedurii de reclamație a Produselor, care este indicată la pct. VIII din Regulament), Utilizatorul le poate trimite:
a) În scris,
b) în formă electronică prin e-mail,
c) în formă electronică prin intermediul formularului disponibil în cadrul Cont după conectare.
2. În descrierea reclamației, Utilizatorul trebuie să menționeze următoarele date:
a) informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data de apariție a neregulilor;
b) solicitarea utilizatorului;
c) datele de contact ale Utilizatorului.
3. Lipsa datelor menționate în alin. 2 nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără acestea.
4. Răspunsul la reclamație din partea Furnizorului de servicii are loc imediat, nu mai târziu de 14 zile calendaristice și, în cazuri justificate, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
5. Prevederea referitoare la prelungirea termenului de acordare a răspunsului la reclamație la 30 de zile nu se aplică reclamațiilor cu privire la Produse, depuse de Cumpărătorii care sunt consumatori.

V. Încheierea Contractului de vânzare.

1. Încheierea Contractului de vânzare între Cumpărător și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o Comandă utilizând Formularul de Comandă din Magazinul online, prin e-mail sau telefonic.
2. Comenzile prin e-mail sau telefonic pot fi plasate de către Cumpărător prin adrese de e-mail sau numerele de telefon indicate la următoarea adresă: https://www.maritex.com.pl/dane_kontaktowe_maritex.html.
3. Dacă alegeți să efectuați o comandă prin telefon, Cumpărătorul este obligat să furnizeze angajatului Magazinului online care deserveste apelul, în plus față de datele menționate la punctul III alin. 2 litere, b – e, alin. 3 și alin. 7 lit. a – d, următoarele date:
a) denumirea produsului, eventual codul producătorului,
b) cantitate produs/e,
c) locul și modalitatea de livrare a Produsului/elor,
d) modalitatea de plată,
e) adres poczty elektronicznej.
4. Plasarea Comenz prin telefon este legată de obligația de plată din partea Cumpărătorului.
5. În cazul plasării unei Comenzi prin telefon, Vânzătorul furnizează Cumpărătorului care este Consumator informații despre:
a) principalele caracteristici ale performanței Vânzătorului;
b) marcajele Vânzătorului;
c) prețul total pentru Bunuri și plata pentru livrarea Produsului;
d) dreptul de retragere din Contractul de vânzare;
e) durata Contractului de vânzare – pentru perioada de executare a acestuia.
6. Comenzile prin telefon pot fi plasate în zilele lucrătoare, de la 8:00 la 16:00, cu excepția sărbătorilor legale.
7. După plasarea Comenzii, indiferent de formular, Vânzătorul confirmă imediat primirea și, în același timp, acceptă Comanda pentru executare.
8. Confirmarea primirii Comenzii și acceptarea acesteia pentru implementare are loc prin trimiterea de către Vânzător Cumpărătorului un mesaj adecvat prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de Utilizator.
9. Mesajul Vânzătorului menționat la alin. 8 include în special:
a) declarația Vânzătorului de primire a comenzii și acceptarea acesteia pentru implementare,
b) confirmarea încheierii Contractului de vânzare,
c) Termenii și Condițiile Magazinului online,
d) Informații privind Politica de Confidențialitate.
10. După primirea de către Cumpărător a mesajului e-mail de mai sus se consideră că, Contractul de Vânzare a fost încheiat.

VI. Prețul și metodele de plată pentru Produs.

1. Prețul produsului afișat pe site-ul Magazinului online este trecut, în funcție de alegerea clientului, în zloti polonezi (PLN), dolari SUA (USD) sau euro (EUR) și include impozitele.
2. Despre prețul total, inclusiv impozitele Produsului care face obiectul Comenzii, precum și despre costurile de livrare (inclusiv taxele de transport, livrare și servicii poștale) și alte costuri și dacă nu se poate stabili valoarea acestor taxe – despre obligația de a le plăti, utilizatorul este informat pe site-ul Magazinului online atunci când plasează comanda, inclusiv în momentul exprimării de către Utilizator a voinței de încheiere a acestui Contractul de vânzare.
3. Vânzătorul permite următoarele metode de plată pentru Produs:
a) plata la livrare după ridicarea coletului;
b) plata prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului;
c) plăți electronice și plăți cu cardul prin intermediul site-ului eCard.pl – posibilele metode de plată actuale sunt specificate pe site-ul Magazinului online în fila „Metode de plată” și pe site-ul http://www.ecard.pl.
4. Decontările tranzacțiilor prin intermediul plăților electronice și a cardurilor de plată sunt efectuate în conformitate cu alegerea Clientului prin intermediul site-ului eCard.pl.
5. Serviciul de plăți electronice și carduri de plată este furnizat de eCard Spółka Akcyjna cu sediul social în Gdańsk, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, capital social 16 840 000,00 PLN (integral vărsat), înscris în registrul antreprenorilor ținut de Judecătoria Gdańsk-Północ din Gdańsk, a VII-a Secție Comercială a Registrului Național Juridic sub numărul KRS: 0000042304, CUI: 5213103040, RJN: 01634178600000.
6. În cazul în care Cumpărătorul alege plata prin transfer bancar, plată electronică sau plată prin card de credit, Cumpărătorul este obligat să efectueze plata în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii Contractului de vânzare, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel.

VII. Costuri, metode și date de livrare și colectare a Produsului.

1. Livrarea Produsului către Cumpărător este contra cost, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel.
2. Costurile de livrare a produselor (inclusiv taxele pentru transport, livrare și servicii poștale) sunt transmise Cumpărătorului pe site-ul Magazinului online în fila „Costuri de livrare” și în timpul plasării Comenzii.
3. Vânzătorul permite următoarele metode de livrare și primire a Produsului:
a) expediere prin poștă,
b) expediere prin poștă cu plata la livrare,
c) expediere prin companie de curierat,
d) expediere prin companie de curierat cu plata la livrare.
4. Data livrării Produsului către Cumpărător este de până la 120 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care Vânzătorul a specificat o perioadă mai scurtă în descrierea Produsului sau la plasarea Comenzii.
5. În cazul Produselor cu termene de livrare diferite, data de livrare este cea mai lungă dată precizată, care, totuși, nu poate depăși 120 de zile lucrătoare.
6. Perioada de livrare începe de la:
a) de la data creditării contului bancar sau a contului de decontare a Vânzătorului – dacă Cumpărătorul alege plata prin transfer bancar, plată electronică sau card de plată,
b) de la data Contractului de vânzare – dacă Cumpărătorul alege ramburs.

VIII. Reclamarea Produsului.

1. Baza și intervalul responsabilității Vânzătorului față de Cumpărător, dacă Produsul vândut prezintă un defect fizic sau juridic (garanție), sunt definite de legile aplicabile în general, în special în Codul civil.
2. Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului un Produs fără defecte.
3. Informații detaliate despre responsabilitatea Vânzătorului pentru defectul produsului și drepturile Clientului sunt prezentate pe site-ul Magazinului online în fila „Reclamarea Produsului”.
4. Reclamația poate fi depusă de Client într-una din următoarele forme:
a) în scris, pe adresa Vânzătorului, și anume, str. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
b) în formă electronică prin intermediul poștei electronice pe adresa: maritex@maritex.com.pl;
c) în formă electronică prin intermediul formularului disponibil în cadrul Contului după conectare (https://www.maritex.com.pl).
5. În descrierea reclamației, Utilizatorul transmite următoarele date:
a) informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data de apariție a neregulilor;
b) solicitarea Cumpărătorului;
c) datele de contact ale Cumpărătorului.
6. Lipsa datelor menționate în alin. 5 nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără acestea.
7. Vânzătorul va răspunde la reclamația Cumpărătorului imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.
8. Lipsa de informații din partea Vânzătorului în termenul sus menționat înseamnă că reclamația a fost acceptată.
9. Cumpărătorul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să livreze Produsul defect pe cheltuiala Vânzătorului la următoarea adresă: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia.
10. Dacă, datorită tipului Produsului sau metodei de instalare a acestuia, livrarea Produsului de către Cumpărător ar fi excesiv de dificilă, Cumpărătorul este obligat să pună Produsul la dispoziția Vânzătorului în locul în care se află Produsul.

IX. Dreptul de retragere din contract.

1. Consumatorul care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile calendaristice, să se retragă din acesta fără să ofere niciun motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la alineatele 12-14.
2. Pentru respectarea termenului menționat la alin. 1, este suficient să trimiteți Vânzătorului o declarație înainte de expirarea acesteia.
3. Declarația de retragere din contract poate fi depusă în următoarea formă:
a) în scris, pe adresa Vânzătorului, și anume, str. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
b) în formă electronică prin intermediul poștei electronice pe adresa: maritex@maritex.com.pl.
4. Modelul formularului de retragere din contract este inclus în anexa 2 la Legea Drepturilor Consumatorilor și este disponibil suplimentar pe site-ul web al Magazinului online în fila „Retragere din Contract”.
5. Utilizarea șablonului formularului de către Consumator nu este obligatorie.
6. Perioada de retragere din contract începe:
a) pentru contractul în executarea căruia Vânzătorul transmite Produsul, fiind obligat să transfere dreptul de proprietate al acestuia (de ex., Contract de Vânzare) – de la preluarea Produsului de către consumator sau o terță parte desemnată de acesta, altul decât transportatorul,
b) în cazul contractului care: – acoperă mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – de la intrarea în posesia ultimului produs, lot sau parte, – constă în livrarea regulată a Produselor pentru o perioadă de timp specificată – de la intrarea în posesia primului Produs.
c) pentru celelalte contractw – de la data încheierii contractului.
7. În cazul retragerii dintr-un contract încheiat la distanță, un astfel de contract este considerat nul.
8. Vânzătorul este obligat să returneze imediat Consumatorului, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației consumatorului de retragere din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Consumator, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul online).
9. Vânzătorul va rambursa plata utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare, care nu implică costuri pentru acesta.
10. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să preia însuși Produsul de la Consumator, acesta poate reține rambursarea plății primite de la Consumator până la returnarea Produsului sau Consumatorul furnizează dovada de returnare a acestuia, în funcție de ceea ce va fi realizat mai întâi.
11. Consumatorul este obligat, imediat, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a retras din contract, să returneze produsul Vânzătorului sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător pentru preluare, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să preia singur Produsul.
12. Pentru a respecta termenul menționat la alin. 9, este suficient să trimiteți produsul înapoi la adresa Vânzătorului, și anume, str. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia.
13. Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.
14. Costuri legate de retragerea Consumatorului din contract, pe care este obligat să le suporteConsumatorul:
a) selectarea unei metode de livrare a Produsului, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul online – Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta;
b) costurile directe de returnare a Produsului.
13. În cazul unui Produs care este un serviciu, a cărui realizare – la cererea expresă a Consumatorului – a început înainte de termenul de retragere din contract, Consumatorul care realizează Dreptul de retragere din contract după efectuarea unei astfel de solicitări este obligat să plătească pentru serviciile furnizate până la retragerea din Contract
14. Suma de plată menționată la alin. 13 se calculează proporțional cu intervalul de aplicare al serviciului furnizat, luând în considerare prețul sau remunerația convenită în contract. Dacă prețul sau remunerația sunt excesive, baza pentru calcularea acestei sume este valoarea de piață a serviciului furnizat.
15. Dreptul de retragere din contract încheiat de la distanță nu i se cuvine Consumatorului cu privire la contractele:
a) de prestare de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestării că, după ce Vânzătorul a îndeplinit serviciul, va pierde Dreptul de retragere din contract;
b) în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora Vânzătorul nu are control și care pot apărea înainte de termenul de retragere din contract;
c) în care obiectul serviciului este un produs nefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile individuale ale acestuia;
d) în care obiectul prestării sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabil legate de alte lucruri;
e) în care Consumatorul a cerut în mod expres Vânzătorului să vină la el pentru reparații sau întrețineri urgente. În cazul în care Vânzătorul furnizează suplimentar alte servicii decât cele solicitate de Consumator sau livrează alte Produse decât piese de schimb necesare reparării sau întreținerii, dreptul de a se retrage din contract este acordat consumatorului în ceea ce privește serviciile sau Produsele suplimentare
f) de livrare aconținutului digital care nu este stocat pe un suport tangibil, dacă prestarea serviciului a început cu acordul expres al Consumatorului înainte de termenul de retragere din contract și după informarea Vânzătorului despre pierderea dreptului de retragere din contract.

X. Metode extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și despăgubirilor, precum și reguli de acces la aceste proceduri.

1. Detalii despre metodele și accesul la soluționarea extrajudiciară a litigiilor pot fi găsite la adresa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. Cumpărătorul poate obține asistență gratuită în soluționarea unui litigiu între Cumpărător și Vânzător, folosind și asistența gratuită a unui ombudsman al consumatorilor (municipal) sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (inclusiv Federația Consumatorilor, Asociația Consumatorilor Polonezi). Consilierea este oferită de Federația Consumatorilor la linia de asistență telefonică gratuită sub numărul 800 007 707 și de Asociația Consumatorilor Polonezi la adresa de e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
3. La adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ este disponibilă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor între consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR este un site web interactiv și multilingv cu un punct de servicii cuprinzător pentru consumatori și antreprenori care caută soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare online sau contract de prestare de servicii.

XI. Dispoziții speciale în cazul încheierii unui Contract de vânzare cu Antreprenorii.

1. Prevederile pct.-ului XI se aplică Antreprenorilor.
2. Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare încheiat cu Cumpărătorul în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
3. Retragerea din Contractul de vânzare în cazul menționat la alin. 2 poate apărea fără a fi nevoie să fie dat un motiv și nu dă naștere niciunei pretenții din partea Cumpărătorului împotriva Vânzătorului.
4. Vânzătorul are dreptul să limiteze metodele de plată disponibile, inclusiv să solicite plata anticipată în totalitate sau parțial, indiferent de metoda de plată aleasă de Cumpărător și de faptul încheierii Contractului de vânzare.
5. Odată ce Produsul este predat de către Vânzător transporatatorului, beneficiile și poverile asociate cu Produsul și riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Produsului vor fi transferate pe Cumpărător.
6. În cazul menționat la alin. 5 Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere, defect sau deteriorare a Produsului care rezultă din acceptarea acestuia pentru transport până la livrarea acestuia către Cumpărătorul care nu este consumator și pentru întârzierea în transportarea coletului.
7. În cazul în care Produsul este trimis prin intermediul unui transportator, Cumpărătorul este obligat să supravegheze expedierea la timp și în modul acceptat pentru astfel de colete.
8. În cazul în care Cumpărătorul constată că Produsul a fost pierdut sau deteriorat în timpul transportului, este obligat să efectueze toate acțiunile necesare pentru a determina răspunderea transportatorului.
9. Răspunderea Vânzătorului în temeiul garanției pentru Produs față de Cumpărător este exclusă.
10. În cazul Clienților care nu sunt consumatori, Furnizorul de servicii poate rezilia contractul pentru furnizarea de Servicii electronice cu efect imediat și fără a prezenta motive, trimițând Clientului o declarație adecvată.

XII. Soluționarea litigiilor în instanță.

1. În cazul litigiilor care decurg din aplicarea acestor Termeni și Condiții, Contractul de vânzare va fi competent unei instanțe comune în funcție de proprietate și jurisdicția generală – dacă Cumpărătorul sau Utilizatorul este un Consumator.
2. În cazul unor litigii care decurg din aplicarea acestor Termeni și Condiții, Contractul de vânzare va fi competent unei instanțe comune care are competența asupra sediului Vânzătorului – în cazul în care Cumpărătorul este un Antreprenor.
3. Vânzătorul și Cumpărătorul (fiind Antreprenor sau Consumator) pot, printr-un acord suplimentar, să determine jurisdicția locală a instanței comune pentru soluționarea litigiilor.

XIII. Protecția datelor cu caracter personal și Politica de Confidențialitate.

1. Vânzătorul / Furnizorul de servicii se angajează să prelucreze datele cu caracter personal într-un mod compatibil cu legislația aplicabilă, inclusiv cu dispozițiile regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „GDPR”).
2. Plasarea unei comenzi, indiferent de forma acesteia și încheierea Contractului de vânzare, constituie consimțământul pentru prelucrarea datelor personale ale Cumpărătorului.
3. Administratorul datelor personale ale Cumpărătorului este „MARITEX” Leszek Łosin cu sediul în Gdynia (81 – 577) str. Rdestowa 53 D.
4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:
a) încheierea contractului și punerea în aplicare a obiectului contractului;
b) furnizarea de servicii,
c) impozit,
d) luarea în considerare a reclamațiilor, acceptarea comenzilor,
e) corespondență,
f) desfășurarea unor posibile activități de colectare a datoriilor și desfășurarea procedurilor judiciare și administrative;
g) asigurarea securității pe terenul sediul administratorului,
h) desfășurarea de activități legate de asigurarea siguranței,
i) îndeplinirea obligației legale care îi revine Vânzătorului.
5. Destinatarul datelor personale ale Cumpărătorului sunt angajații Vânzătorului și entitățile care cooperează cu acesta la punerea în aplicare a subiectului Comenzii.
6. Datele Cumpărătorului vor fi prelucrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate la alin. 4 pe durata contractului și după rezilierea sau expirarea acestuia pentru perioada cerută de lege sau necesară pentru a pune în aplicare interesele legitime ale Vânzătorului.
7. Vânzătorul se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura toate mijloacele de protecție fizică, tehnică și organizațională a datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau deliberate, pierderii accidentale, modificării și divulgării neautorizate.
8. Cumpărătorul are mai multe drepturi conform GDPR, în special:
a) dreptul de rectificare a datelor dacă se consideră că datele procesate sunt incorecte,
b) dreptul de accesare a datelor dvs., inclusiv obținerea unei copii a acestora și informații despre procesele de prelucrare,
c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în cazurile specificate în prevederile GDPR,
d) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor,
e) dreptul de a transfera datele furnizate Vânzătorului,
f) dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (președintele Biroului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal) dacă se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător încalcă legea.
9. Datele personale ale Cumpărătorului nu vor fi transferate către entități din afara Spațiului Economic European.
10. Toate informațiile necesare despre prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și drepturile Cumpărătorului, vor fi puse la dispoziție în formă electronică, după trimiterea unei cereri de furnizare a informațiilor de mai sus la adresa de e-mail a Vânzătorului: maritex@maritex. com.pl.
11. Prevederile Politicii de confidențialitate sunt conținute în subpagina la adresa: https://www.maritex.com.pl/polityka_prywatnosci.html.

XIV. Dispoziții finale.

1. Dispozițiile acestor Termeni și Condiții privind consumatorii se aplică și persoanelor fizice care încheie un contract direct legat de activitatea lor comercială, atunci când conținutul acestui contract arată că acesta nu are un caracter profesional pentru aceste persoane, rezultând în special din subiectul activitatea lor comercială, pusă la dispoziție pe baza prevederilor privind registrul central și informații privind activitatea economică.
2. Pentru contractele încheiate înainte de 1 ianuarie 2021, alin. 1 nu se aplică.
3. Contractele încheiate prin intermediul Magazinului online sunt încheiate în limba poloneză.
4. Utilizatorul declară prin prezenta că a citit Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate, înțelege conținutul acestor documente și îl acceptă pe deplin și se angajează să le respecte.
5. În conformitate cu art. 6 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Monitorul Oficial din 2002, nr. 144, pct. 1204, cu modificările ulterioare), Furnizorul de servicii îl informează pe Utilizator la cererea sa, într-o formă aleasă de acesta, despre amenințări speciale legate de utilizarea oricăror servicii furnizate pe cale electronică.
6. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica regulamentele din motive importante, și anume: modificări ale legii; modificări ale metodelor de plată și livrare – în măsura în care aceste modificări afectează punerea în aplicare a prevederilor acestor Termeni și Condiții.
7. Dacă o anumită dispoziție a Termenilor și Condițiilor este considerată nevalidă sau ineficientă, nevaliditatea sau ineficacitatea acestei dispoziții nu afectează validitatea sau eficacitatea celorlalte dispoziții ale Termenilor și Condițiilor. Furnizorul de servicii va depune toate eforturile pentru a înlocui prevederile nevalide sau ineficiente cu o prevedere nouă, ineficientă din punct de vedere juridic.
8. În cazul în care modificarea Termenilor și Condițiilor are ca rezultat introducerea oricăror noi taxe sau o creștere a taxelor existente, Beneficiarul serviciului care este Consumator are dreptul să se retragă din contract.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Poză orientativă – produsul conform cu descrierea poate fi diferit de cel prezentat pe imagine (formă, culoare, alte caracteristici)