REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE

Regulamentul MARITEX

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE MARITEX.COM.PL

CUPRINS:

1. DISPOZIȚII GENERALE
2. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
3. CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE
4. MODALITĂȚILE ȘI TERMENELE DE PLATĂ PENTRU PRODUS
5. COSTUL, METODELE ȘI TERMENUL DE LIVRARE ȘI DE RECEPȚIONARE A PRODUSULUI
6. RECLAMAȚII DE PRODUS
7. MIJLOACE EXTRAJUDICIARE PRIVIND EXAMINAREA RECLAMAȚIILOR ȘI PREZENTAREA PRETENȚIILOR PRECUM ȘI REGULILE DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI
8. DREPTUL DE RETRAGERE DE LA CONTRACT (SE APLICĂ CONTRACTELOR DE VÂNZARE ÎNCHEIATE DE LA 25 DECEMBRIE 2014)
9. DISPOZIȚIILE REFERITOARE LA ANTREPRENORI
10. DISPOZIȚII FINALE

Magazinul online www.maritex.com.pl are grijă de drepturile consumatorilor. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt conferite prin Legea privind drepturile consumatorilor. Dispozițiile contractelor mai puțin favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la drepturile consumatorilor vor fi anulate, iar în locul lor se vor aplica prevederile Legii cu privire la drepturile consumatorilor. Prin urmare, dispozițiile acestui Regulament nu au ca scop excluderea sau limitarea oricăror drepturi ale consumatorilor care le sunt conferite prin dispozițiile imperative ale legii, iar orice îndoieli posibile trebuie interpretate în favoarea consumatorului. În cazul oricărei necompatibilității prevederilor prezentului Regulament cu legile de mai sus, se acordă prioritate acestor legi și acestea trebuie să fie utilizate.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Magazinul Online disponibil la adresa de internex maritex.com.pl este ținut de societatea “MARITEX” LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA cu sediul la Gdynia (adresa sediului social și adresa pentru corespondență: ul. Rdestowa 53D, 81 577 Gdynia); înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Naţional Judiciar sub numărul KRS 0000880720; judecătoria de registru, în care este păstrată documentația societății: Judecătoria Gdańsk-Polnoc din Gdańsk, Secția a VIII-a Economică a Registrului Naţional Judiciar; Codul TVA: 9581659572; REGON 221578676; e-mail: maritex@maritex.com.pl.
1.2. Prezentul Regulament se adresează atât consumatorilor, cât și antreprenorilor care utilizează Magazinul Online (cu excepția punctului 9 din Regulament, care se adresează numai antreprenorilor).
1.3. Administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu punerea în aplicare a prevederilor acestui Regulament este Prestătorul de servicii. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile, în domeniul și pe baza principiilor prezentate în politica de confidențialitate publicate pe paginile Magazinului Online. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Orice persoană a cărei date cu caracter personal le prelucrează Prestătorul de servicii are dreptul de a inspecta conținutul lor și dreptul de a le actualiza și de a le corecta.
1.4. Definiții:
1.4.1. ZI DE LUCRU – o zi, de luni până vineri, cu excepția zilelor libere și sărbătorilor legale.
1.4.2. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE – formularul disponibil în Magazinul Online, care permite crearea unui Cont.
1.4.3. FORMULAR DE COMANDĂ – Serviciul Electronic, formularul interactiv disponibil în Magazinul Online, care permite plasarea unei Comenzi, în special prin adăugarea de Produse în coșul de cumpărături electronice și stabilirea condițiilor Contractului de Vânzare, inclusiv a metodei de livrare și de plată.
1.4.4. CLIENT – (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, iar în cazurile prevăzute de normele aplicabile în general, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) o persoană juridică; sau (3), o unitate organizatorică, fără personalitate juridică, pe care legea îi conferă capacitatea juridică; – care a intrat sau intenționează să intre într-un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.
1.4.5. CODUL CIVIL – Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964 (MO 1964 Nr. 16, poz. 93, cu modificările ulterioare).
1.4.6. CONT – Serviciul Electronic, un set de resurse în sistemul informatic al Prestătorului, marcat cu o denumire individuală (numele de utilizator) și parola dată de colectarea de Beneficia, în care sunt colectate datele furnizate de către Beneficiar și informațiile privind Comenzile plasate de acesta în Magazinul Online.
1.4.7. BULETINUL INFORMATIV (NEWSLETTER) – Serviciul Electronic, un serviciu electronic de distribuție prestat de Prestător prin e-mail, care permite tuturor utilizatorilor care îl folosesc să primească în mod automat de la Prestător conținut ciclic de următoarele ediții ale buletinului informativ care conține informații despre produse, noutăți și promoții în Magazinul Online.
1.4.8. PRODUS – un bun mobil disponibil în Magazinul Online care constituie obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător.
1.4.9. REGULAMENT – prezentul regulament al Magazinului Online.
1.4.10. MAGAZINUL ONLINE – magazinul online al Prestătorului de servicii accesibil la adresa de internet: www.maritex.com.pl.
1.4.11. VÂNZĂTOR; PRESTĂTOR DE SERVICII – societatea “MARITEX” LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA cu sediul la Gdynia (adresa sediului social și adresa pentru corespondență: ul. Rdestowa 53D, 81 577 Gdynia); înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Naţional Judiciar sub numărul KRS 0000880720; judecătoria de registru, în care este păstrată documentația societății: Judecătoria Gdańsk-Polnoc din Gdańsk, Secția a VIII-a Economică a Registrului Naţional Judiciar; Codul TVA: 9581659572; REGON 221578676; e-mail: maritex@maritex.com.pl.
1.4.12. CONTRACT DE VÂNZARE – contractul de vânzare a Produsului fiind în curs de încheiere sau încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului Online.
1.4.13. SERVICIUL ELECTRONIC – un serviciu furnizat pe cale electronică de Prestătorul de servicii către Beneficiar prin intermediul Magazinului Online.
1.4.14. BENEFICIAR – (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, iar în cazurile prevăzute de normele aplicabile în general, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) o persoană juridică; sau (3), o unitate organizatorică, fără personalitate juridică, pe care legea îi conferă capacitatea juridică; – care utilizează sau intenționează să utilizeze Serviciul Electronic.
1.4.15. LEGEA PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR, LEGE – Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (MO 2014 poz. 827, cu modificările ulterioare).
1.4.16. COMANDĂ – declarația intenției Clientului depusă prin Formularul de Comandă și care vizează în mod direct încheierea Contractului de Vânzare a Produsului cu Vânzătorul.

2. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

2.1. Magazinul online oferă urmatoarele Servicii Electronice: Contul, Formularul de comandă și Newsletter-ul.
2.1.1. Contul – utilizarea Contului este posibilă după completarea Formularului de Înregistrare. În Formularul de Înregistrare este necesară furnizarea de către Beneficiar a următoarelor date ale Beneficiarului: numele de utilizator, prenumele și numele / denumirea companiei, adresa (strada, numărul casei / apartament, codul poștal, localitatea, țară), adresa de e-mail, numărul de telefon pentru contact și parola. În cazul Beneficiarilor care nu sunt consumatori este necesară, de asemenea, furnizarea denumirii companiei și a codului de identificare fiscală.
2.1.1.1. Serviciul Electronic Contul este oferit în mod gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Beneficiarul are posibilitatea, în orice moment și din orice motiv, să elimine Contul (să renunțe la Cont) prin trimiterea solicitării corespunzătoare Prestătorului de servicii, în special, prin e-mail la următoarea adresă: maritex@maritex.com.pl sau în scris la adresa: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
2.1.2. Formular de Comandă – utilizarea Formularului de comandă începe la adăugarea primului Produs de către Client în Coșul de cumpărături electronice din Magazinul Online. Plasarea Comenzii are loc după executarea de către Client în mod colectiv a următorilor doi pași – (1) după completarea Formularul de Comandă și (2) după facerea click-ului pe pagina Magazinului Online, după completarea Formularului de Comandă a câmpului “Confirmare cumpărare” – până atunci, există posibilitatea de auto-modificare a datelor intrate (inclusiv pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile și informațiile disponibile pe pagina Magazinului Online). În Formularul de Comandă este necesară furnizarea de către Client a următoarelor date ale Clientului: prenumele și numele / denumirea companiei, adresa (strada, numărul casei / apartament, codul poștal, localitatea, țară), adresa de e-mail, numărul de telefon pentru contact și datele referitoare la Contractul de Vânzare. Produsul/ele, numărul de Produs/e, locul și modalitatea de livrare a Produsului/elor, metoda de plată. În cazul Clienților care nu sunt consumatori este necesară, de asemenea, furnizarea denumirii companiei și a codului de identificare fiscală.
2.1.2.1. Serviciul Electronic Formularul de comandă este prestat în mod gratuit, și care caracter unic și se termină la momentul plasării Comenzii prin intermediul acestuia, sau la sistarea anticipată a plasării Comenzii prin intermediul acestuia de către Beneficiar.
2.1.3. Newsletter – utilizarea Newsletter-ului este după introducerea în tag-ul “Newsletter” vizibil pe pagina Magazinului online a adresei de e-mail, la care vor fi transmise următoarele ediții ale Newsletter-ului și după facerea clic-ului pe “Abonare”. La Newsletter se poate abona, de asemenea, bifând caseta de selectare corespunzătoare în timpul creării unui Cont – după crearea Contului Beneficiarul este abonat la Newsletter.
2.1.3.1. Serviciul Electronic Newsletter este oferit în mod gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Beneficiarul are posibilitatea, în orice moment și din orice motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (să renunțe la Newsletter) prin trimiterea solicitării corespunzătoare Prestătorului de servicii, în special, prin e-mail la următoarea adresă: maritex@maritex.com.pl sau în scris la adresa: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
2.2. Cerinţele tehnice necesare pentru a lucra cu sistemul teleinformațional utilizat de Prestătorul de servicii: (1) calculator, laptop sau un alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; (2) acces la poștă electronică; (3) browser web: Mozilla Firefox versiunea 17.0 şi mai mare sau Internet Explorer versiunea 10.0 sau mai mare, Opera versiunea 12.0 şi mai mare, Google Chrome versiune 23.0. şi mai mare, Safari versiunea 5.0 şi mai mare; (4) activarea în browserul web a posibilității de a înregistra fișierele Cookies și de a deservi Javascript.
2.3. Beneficiarul este obligat să folosească Magazinul Online în conformitate cu legea şi moralitatea, având în vedere respectarea drepturilor personale şi a drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală a Prestătorului de servicii şi a persoanelor terțe. Beneficiarul este obligat să introducă datele conforme cu starea de fapt . Beneficiarului i se interzice să livreze conținutul cu caracter ilegal.
2.4. Procedura de reclamaţie:
2.4.1. Reclamaţiile legate de prestarea Serviciilor Electronice de către Prestătorul de servicii precum şi celelalte reclamații legate de funcționarea Magazinului Online (cu excepția procedurii de reclamaţie a Produsului care a fost indicată la alineatul 6 din Regulament) Clientul le poate depune, de exemplu:
2.4.2. în scris, la următoarea adresă: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
2.4.3. în format electronic prin intermediul poștei electronice la următoarea adresă: maritex@maritex.com.pl;
2.4.4. în format electronic prin intermediul formularului disponibil în cadrul Contului după logare.
2.4.5. Se recomandă ca Clientul să indice în descrierea reclamației: (1) informațiile și circumstanțele referitoare la obiectul reclamației, în special, tipul și data apariției neregulilor; (2) solicitarea Clientului; și (3) datele de contact ale entității care depune reclamația – acest lucru va facilita și accelera examinarea reclamației de către Prestătorul de servicii. Cerințele menționate în propoziţia anterioară sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea reclamațiilor transmise fără descrierea reclamației recomandată.
2.4.6. Răspunsul la reclamație de către Prestătorul de servicii nu poate fi acordat mai târziu decât în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

3. CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.1. Încheierea Contractului de Vânzare între Client și Vânzător urmează o plasare prealabilă a Comenzii de către Client folosind Formularul de Comandă din Magazinul Online, în conformitate cu punctul 2.1 2 din Regulament.
3.2. Prețul produsului afișat pe pagina Magazinul Online este exprimat, în conformitate cu alegerea Clientului, în zlotul polonez (PLN), în dolari americani (USD) sau în euro (EUR) și include taxele. Despre preţul total cu taxele incluse al Produsului care face obiectul Comenzii, precum şi despre cheltuielile de livrare (inclusiv taxele pentru transport, livrare și serviciile poştale) şi despre alte costuri, şi în cazul în care nu este posibilă determinarea acestor taxe – despre obligaţia de a le achita, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului Online în timpul plasării Comenzii, precum şi în momentul în care Clientul își exprimă intenția de a încheia un Contract de Vânzare.
3.3. Procedura de încheiere a Contractului de Vânzare în Magazinul Online folosind Formularul de Comandă.
3.3.1. Încheierea Contractului de Vânzare între Client și Vânzător urmează o plasare prealabilă a Comenzii de către Client din Magazinul Online, în conformitate cu punctul 2.1 2 din Regulament.
3.3.2. După plasarea unei Comenzi, Vânzătorul trebuie să confirme primirea acesteia şi în acelaşi timp acceptă Comanda spre executare. Confirmarea de primire a Comenzii şi acceptarea acesteia spre executare se face prin transmiterea de către Vânzător către Client a mesajului e-mail corespunzător la adresa de e-mail a Clientului furnizată în timpul plasării Comenzii care conţine cel puţin declarațiile Vânzătorului privind primirea Comenzii şi aprobarea acesteia spre executare precum şi confirmarea încheierii Contractului de Vânzare. La primirea acestul mesaj de e-mail de către Client se încheie Contractul de Vânzare între Client și Vânzător.
3.4. Fixarea, protecţia şi furnizarea Clientului conţinutului Contractul de Vânzare încheiat se face prin (1) punerea la dispoziție a prezentului Regulament pe pagina Magazinului Online şi (2) trimiterea către Clientul a mesajului de e-mail menționat la punctul 3.3.2. din Regulament. Conţinutul Contractului de Vânzare este fixat și securizat suplimentar în sistemul informațional al Magazinului Online al Vânzătorului.

4. MODALITĂȚILE ȘI TERMENELE DE PLATĂ PENTRU PRODUS

4.1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele modalități de plată rezultată din Contractul de Vânzare:
4.1.1. Plata prin ramburs la livrarea coletului.
4.1.2. Plata cu numerarul la ridicarea personală.
4.1.3. Plata prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului.
4.1.4. Plăţile electronice şi plăţile efectuate prin card de credit prin intermediul site-ului eCard.pl – modalitățile posibile de plată sunt specificate pe pagina Magazinului Online în tagul “Modalități de plată” şi pe pagina de internet http://www.ecard.pl.
4.1.4.1. Decontările tranzacţiilor cu plăți electronice și prin card de credit sunt efectuate în conformitate cu alegerea Clientului prin intermediul site-ului eCard.pl. Serviciile de suport pentru plăți electronice şi carduri de credit le prestează:
4.1.4.1.1. eCard Societate pe Acțiuni cu sediul în Gdańsk, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, capitalul social de 16 840 000,00 PLN (vărsat integral), înscrisă în registrul întreprinzătorilor ținut de Judecătoria Gdańsk-Polnoc din Gdańsk, Secția VII Comercială din Registrul Naţional Judiciar sub numărul KRS: 0000042304, CIF: 5213103040, codul statistic REGON: 01634178600000.
4.2. Termenul de plată:
4.2.1. În cazul în care Clientul alege modalitatea de plată cu numerarul la ridicarea personală, plata prin transfer bancar, plăţi electronice sau plata prin card de credit, Clientul este obligat să efectueze plata în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii Contractului de Vânzare, dacă Contractul de Vânzare nu prevede altfel.
4.2.2. În cazul în care Clientul alege plata prin ramburs la livrarea coletului, Clientul este obligat să efectueze plata la livrarea coletului.

5. COSTUL, METODELE ȘI TERMENUL DE LIVRARE ȘI DE RECEPȚIONARE A PRODUSULUI

5.1. Livrarea Produsului către Client este contra plată, dacă Contractul de Vânzare nu prevede altfel. Costurile de livrare a Produsului (inclusiv transportul, livrarea și serviciile poştale) sunt indicate Clientului pe paginile Magazinului Online în tagul “Costurile de livrare” şi în timpul plasării Comenzii, inclusiv în timpul în care Clientul și-a exprimat intenția de a încheia Contractul de Vânzare.
5.2. Ridicarea personală a Produsului de către Client este gratuită.
5.3. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele modalități de livrare sau de colectare a Produsului:
5.3.1. Colet poştal, colet poştal cu ramburs.
5.3.2. Colet de curier, colet de curier cu ramburs.
5.3.3. Ridicarea personală disponibilă la adresa: ul. Rdestowa 53D, 81 577 Gdynia -în Zilele Lucrătoare, între orele 8:00-17:00.
5.4. Termenul de livrare a Produsului către Client este de până la 120 de Zile Lucrătoare, cu excepţia cazului în care în descrierea Produsului în cauză sau în timpul plasării Comenzii s-a indicat un termen mai scurt. În cazul Produselor cu termene de livrare diferite, termenul de livrare este cel mai lung termen specificat, care cu toate acestea, nu poate să depășească 120 de Zile Lucrătoare. Termenul de livrare a Produsului către Client începe să curgă după cum urmează:
5.4.1. În cazul în care Clientul alege modalitatea de plată prin transfer bancar, plăţi electronice sau card de credit – de la data incasării în contul bancar sau contul de decontare al Vânzătorului.
5.4.2. În cazul în care Clinetul alege modalitatea de plată cu ramburs- de la data încheierii Contractului de Vânzare.
5.5. Termenul de pregătire a Produsului pentru ridicare de către Client – în cazul în care Clientul alege ridicarea personală a Produsului, Produsul va fi disponibil pentru colectarea de Client în termen de 30 de Zile Lucrătoare, cu excepţia cazului în care în descrierea Produsului în cauză sau în timpul plasării Comenzii a fost specificat un termen mai scurt. În cazul Produselor cu termene de pregătire pentru ridicare, termenul de pregătire pentru ridicare este cel mai lung termen specificat, care cu toate acestea, nu poate să depășească 30 de Zile Lucrătoare. Despre faptul că Produsul este gata pentru ridicare, Clientul va fi în mod suplimentar informat de către Vânzător. Termenul de pregătire a Produsului pentru ridicare de către Client începe să curgă după cum urmează:
5.5.1. În cazul în care Clientul alege modalitatea de plată prin transfer bancar, plăţi electronice sau card de credit – de la data incasării în contul bancar sau contul de decontare al Vânzătorului.
5.5.2. În cazul în care Clinetul alege modalitatea de plată cu numerarul la ridicarea personală- de la data încheierii Contractului de Vânzare.

6. RECLAMAȚII DE PRODUS

6.1. Bază și domeniul de aplicare a răspunderii de către Vânzător în raport cu Clientul, dacă Produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garantie) sunt menţionate în prevederile legii general aplicabile, în special în Codul Civil. Pentru Contractele de Vânzare încheiate până la 24 decembrie 2014, baza și domeniul de aplicare a răspunderii de către Vânzător în raport cu Clientul care este o persoană fizică, care achiziționează un Produs într-un scop care nu este legat cu activitatea profesională sau comercială, cu privire la neconformitatea Produsului cu Contractul de Vânzare sunt specificate în legile general aplicabile, în special în Legea din 27 iulie 2002 privind condiţiile specifice de vânzări de consum și de modificare a Codului civil (MO 2002, nr. 141, poz. 1176 cu modificările ulterioare).
6.2. Vânzătorul este obligat să furnizeze Clientului Produsul fără defecte. Informaţiile detaliate privind răspunderea Vânzătorului pentru defectele Produsului și drepturile Clientului sunt specificate pe pagina Magazinului Online în tagul “Reclamarea Produselor”.
6.3. Reclamația poate fi depusă de către Client, de exemplu:
6.3.1. în scris, la următoarea adresă: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
6.3.2. în format electronic prin intermediul poștei electronice la următoarea adresă: maritex@maritex.com.pl;
6.3.3. în format electronic prin intermediul formularului disponibil în cadrul Contului după logare.
6.4. Se recomandă ca Clientul să indice în descrierea reclamației: (1) informaţiile şi circumstanţele referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției defectului; (2) socilitarea modalității în care Produsul va fi adus la conformitatea cu Contractul de Vânzare sau declarația privind reducerea preţului sau retragerea din Contractul de Vânzare; şi (3) datele de contact ale reclamantului – acest lucru va facilita şi accelera examinarea reclamației de către Vânzător. Cerințele menționate în propoziţia anterioară sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea reclamațiilor transmise fără descrierea reclamației recomandată.
6.5. Vânzătorul va răspunde la reclamația Clientului imediat, nu mai târziu decât în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia. Lipsa de răspuns din partea Vânzătorul în termenul indicat mai sus, înseamnă că Vânzătorul a considerat reclamaţi ca fiind justificată.
6.6. Clientul, care își exercită drepturile referitoare la garanţie, este obligat, pe costul Vânzătorului, să livreze Produsul defect la adresa: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia; Dacă din cauza tipului de Produs sau a modului în care acesta este montat livrarea Produsului de către Client ar fi excesiv de dificilă, Clientul este obligat să pună Produsul la dispoziția Vânzător în locul unde se află Produsul.

7. MIJLOACE EXTRAJUDICIARE PRIVIND EXAMINAREA RECLAMAȚIILOR ȘI PREZENTAREA PRETENȚIILOR PRECUM ȘI REGULILE DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI

7.1. Informaţiile detaliate privind posibilitatea de utilizare de către Client, care este consumator a metodelor extrajudiciare de examinare a reclamațiilor și de despăgubire precum și principiile de accesul la aceste proceduri sunt disponibile la sedile şi pe site-urile raionale (municipale) ale Ombudsmanilor pentru consumatori, organizațiilor sociale, ale căror sarcini statutare includ protecţia consumatorului, Inspectoratele Teritoriale de Comerț şi următoarele adrese de Internet ale Oficiului de Protecție a Concurenţei şi Consumatorului: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php şi http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Clientul care este un consumator are, printre altele, următoarele posibilităţi de a folosi mijloace extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de recuperare a creanțelor:
7.2.1. Clientul are dreptul de a se adresa curții permanente de arbitraj pentru consumatori menționate la art 2. 37 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecţia comercială (MO din 2001 nr. 4, poz 25 cu modificările ulterioare), cu cererea de soluţionare a litigiilor care decurg din Contractul de Vânzare încheiat. Regulamentul de organizare şi de funcţionare a curților permanente de arbitraj pentru consumatori este specificat în Ordinul Ministrului Justiţiei din 25 septembrie 2001 privind definirea regulamentului de organizare și de funcţionare a curților permanente de arbitraj pentru consumatori. (MO din 2001, nr. 113, poz. 1214).
7.2.2. Clientul are dreptul de a se adresa Inspectorului Teritorial de Comerț, în conformitate cu art. 36 din Legea din 15 decembrie 2000 privind Inspectoratul de Comerț (MO din 2001 nr. 4, pct. 25, cu modificările ulterioare), cu cererea de a iniţia proceduri de mediere privind soluționarea amiabilă a litigiului între Client şi Vânzător. Informaţiia despre principiile și regimul procedurii de mediere desfășurate de către inspectorul teritorial din Inspectoratul de Comerț este disponibilă la sediile şi pe site-urile Inspectoratelor Teritoriale de Comerț individuale.
7.2.3. Clientul poate primi ajutor gratuit în soluționarea litigiului dintre Client și Vânzător, având dreptul la asistență gratuită din partea Ombudsmanului pentru consumatori raional (municipal) sau din partea unei organizații sociale, a cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (inclusiv Federația Consumatorilor, Asociația Consumatorilor din Polonia). Consultanța prestată de către Federația Consumatorilor în cadrul serviciului gratuit pentru consumatori 800 007 707 și de către Asociația Consumatorilor Polonez la adresa de email porady@dlakonsumentow.pl.
7.3 La adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr este accesibilă platforma de soluționare online a litigiilor între consumatori și întreprinderi la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR este un site interactiv şi multilingv cu un punct de deservire complexă a consumatorilor și întreprinzătorilor pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind obligațiile contractuale care decurg din contractul de vânzare sau din contractul de prestare a serviciilor încheiat online.

8. DREPTUL LA RETRAGERE DIN CONTRACT

(SE APLICĂ CONTRACTELOR DE VÂNZARE ÎNCHEIATE DE LA 25 DECEMBRIE 2014)
8.1. Un consumator care a încheiat un contract la distanță, poate, în termen de 14 zile calendaristice, să se retragă din acesta, fără prezentarea vreunui motiv şi fără costuri, cu excepția costurilor menționate la alineatul 8.8 din Regulament. Pentru a se încadra în termen, este suficientă trimiterea declaraţiei înainte de expirarea acestuia. Declarația privind retragerea din contract se poate depune, de exemplu:
8.1.1. în scris, la următoarea adresă: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
8.1.2. în format electronic prin intermediul poștei electronice la următoarea adresă: maritex@maritex.com.pl;
8.2. Modelul formularului de retragere din contract este cuprins în anexa nr. 2 la Legea cu privire la drepturile consumatorilor și, de asemenea, este disponibil pe pagina Magazinului on-line în secțiunea “Retragere din contract”. Consumatorul poate utiliza formularul model, dar acest lucru nu este obligatoriu.
8.3. Termenul de retragere din contract începe să curgă:
8.3.1. pentru contractul în executarea căruia Vânzătorul eliberează un Produs, fiind obligat să transfere proprietatea asupra acestuia (de ex. Contract de Vânzare) – din momentul preluării Produsului de către consumator sau de către o persoană terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, în cazul unui contract care: (1) include mai multe Produse, care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – din momentul intrării în posesia ultimului Produs, lot sau a ultimei părți sau (2) se bazează pe furnizarea periodică a Produselor pentru o durată de timp prestabilită- din momentul intrării în posesia primului Produs;
8.3.2. pentru celelalte contracte – din data încheierii contractului.
8.4. În cazul retragerii dintr-un contract încheiat la distanță, contractul este considerat neîncheiat.
8.5. Vânzătorul trebuie imediat, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației consumatorului cu privire la retragea din contract, să restituie consumatorului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul livrării Produsului (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din metoda de livrare aleasă de Client alta decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare disponibilă în Magazinul online). Vânzătorul restituie plata folosind aceeaşi metodă de plată, pe care a utilizat-o consumatorul, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord în mod expres să i se restituie plata folosind o altă metodă, care pentru acesta nu este asociată cu orice costuri. În cazul în care Vânzătorul nu a propus că va ridica Produsul de la consumator, acesta poate reține rambursarea plățile primite de la consumator până la primirea Produsului înapoi, sau până la furnizarea de către consumator a dovezii restituirii sale, în funcție de care eveniment are loc mai întâi.
8.6. Consumatorul este obligat fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care acesta s-a retras din contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau persoanei autorizate de către Vânzător pentru primire, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus că va ridica Produsul. Pentru a se încadra în termen, este suficientă expedierea Produsului înainte de expirarea acestuia. Consumatorii pot returna Produsul la adresa: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
8.7. Consumatorul va fi răspunzator pentru orice diminuare a valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia în modul care iese dincolo de modul care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.
8.8. Posibilele costuri asociate cu retragerea din contract de către consumator, pe care este obligat să le suporte consumatorul:
8.8.1. În cazul în care consumatorul a ales metoda de livrare a Produsului alta decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să restituie consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta.
8.8.2. Consumatorul suportă costurile directe aferente returnării Produsului.
8.8.3. În cazul unui Produs care este un serviciu, a cărui prestare – la cererea expresă a consumatorului – a început înainte de expirarea termenului de retragere din contract, consumatorul care își exercită dreptul de a se retrage din contract după depunerea unei astfel de cererii, trebuie să plătească pentru beneficiile executate până la retragere. Cuantumul plăţii se calculează proporţional cu domeniul beneficiului executat, luând în considerare prețul sau remunerarea convenit/ă în contract. În cazul în care preţul sau remunerarea sunt excesive, baza pentru calcularea sumei o constituie valoarea de piață a beneficiului executat.
8.9. Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contractul încheiat la distanţă în cazul contractelor:
8.9.1. (1) de prestare a serviciilor, în cazul în care Vânzătorul a executat serviciul complete cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea executării beneficiului că după terminarea beneficiului de către Vânzător acesta își pierde dreptul de a se retrage din contract; (2) în care preţul sau remunerația depinde de fluctuaţiile pieţei financiare asupra cărora vânzătorul nu are niciun control şi care pot avea loc înainte de expirarea termenului de retragere din contract; (3) în care obiectul beneficiului este un Produs neprefabricat, fabricate în conformitate cu caietul de sarcini al consumatorului sau care satisface nevoile sale individualizate; (4) în care obiectul prestației este un Produs care se deteriorează rapid sau are un termen de valabilitate scurt; (5) în care obiectul beneficiului este furnizat într-un ambalaj sigilat, care după deschiderea ambalajului nu poate fi returnat din motivele legate de protecția sănătății sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul beneficiului Produsele care, după livrare, datorită naturii lor, sunt în mod indisolubil legate de alte obiecte; (7) în care obiectul beneficiului îl constituie băuturile alcoolice, a căror preţ a fost convenit la încheierea Contractului de Vânzare şi a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile şi a căror valoare depinde de fluctuaţiile de piaţa asupra cărora Vânzătorul nu are niciun control; (8) în care consumatorul a solicitat în mod expres, ca Vânzătorul să vină la acesta pentru a efectua o reparație sau întreţinere urgentă; dacă Vânzătorul prestează, de asemenea, alte servicii decât cele a căror executare a solicitat consumatorul sau furnizează alte produse decât piesele de schimb necesare pentru reparaţii sau întreţinere, consumatorul are dreptul de retragere în raport cu alte servicii sau Produse; (9) în cazul în care obiectul prestației sunt înregistrările sonore sau vizuale sau software-ul livrat într-un ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (10) de furnizare a ziarelor, periodicelor sau revistelor, cu excepţia contractului de abonament; (11) încheitate în urma unei licitaţii publice; (12) de prestare a serviciilor în domeniul cazării, altele decât în scopuri rezidenţiale, transportul de mărfuri, închirieri de maşini, catering, servicii legate de timp liber, evenimente de divertisment, sportive sau evenimente culturale, dacă în contract s-a indicat ziua sau perioada de executare a serviciului; (13) de furnizare a conţinutului digital, care nu este stocat pe un suport fizic, în cazul în care executarea a început cu acordul expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere din contract şi după ce a fost informat de către Vânzător despre pierderea dreptului de retragere din contract.

9. DISPOZIȚIILE REFERITOARE LA ANTREPRENORI

9.1. Prezentul punct al Regulamentului și dispozițiile conținute în acesta se aplică doar Clienților și Beneficiarilor care nu sunt consumatori.
9.2. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare încheiat cu Clientul care nu este consumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii acestuia. Retragere din Contractul de Vânzare în acest caz pot fi efectuată fără prezentarea vreunui motiv, şi nu naște pe partea Clientului care nu este consumator niciun fel de pretenţii faţă de Vânzător.
9.3. În cazul Clienţilor care nu sunt consumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile, inclusiv, de asemenea, să solicite plata în avans, în tot sau în parte, indiferent de modalitatea de plată aleasă de Client şi de faptul de încheiere a Contractului de Vânzare.
9.4. Din momentul eliberării de către Vânzător a Produsului transportatorului, beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau de deteriorare a Produsului sunt transferate la Clientul care nu este consumator. Vânzător în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, pierderea parţială sau deteriorarea Produsului care a avut loc de la primirea acestuia pentru transport și până la eliberarea acestuia Clientului și pentru întârzierea în transportul coletului.
9.5. În cazul expedierii Produsului către Client prin intermediul unui transportator, Clientul care nu este consumator este obligat să examineze coletul în timpul şi în modul utilizat pentru coletele de acest tip. În cazul în care constată că, în momentul transportului a avut loc o pierdere sau deteriorare a produsului, acesta este obligat să întreprindă orice măsuri necesare pentru a determina responsabilitatea transportatorului.
9.6. În conformitate cu art. 558 § 1 din Codul Civil, răspunderea Vânzătorului aferentă garanţiei pentru Produs față de Clientul care nu este consumator este exclusă.
9.7. În cazul Beneficiarilor care nu sunt consumatori, Prestătorul de servicii poate să se retragă din contractul privind prestarea Serviciului Electronic cu efect imediat și fără să indice motivele prin trimiterea către Beneficiar a notificării corespunzătoare.
9.8. Răspunderea Prestătorului de servicii/Vânzătorului în raport cu Beneficiarul/Clientul care nu este consumator, indiferent de baza legală a acesteia, este limitată, atât în cadrul unei singure cereri de despăgubire, precum şi pentru orice pretenţii în total – până la echivalentul preţului plătit şi al costurilor de livrare aferente Contractului de Vânzare, dar nu mai mult decât până la suma de o mie de zloți polonezi. Prestătorul de servicii/Vânzătorul este răspunzător faţă de Beneficiarul/Clientul care nu este consumator numai pentru daune tipice, previzibile la momentul încheierii contractului şi nu va fi responsabil pentru pierderi de profit în raport cu Beneficiarul/Clientul care nu este consumator.
9.9. Eventualele litigii apărute între Vânzător/Prestătorul de servicii şi Clientul/Beneficiarul care nu este consumator sunt supuse soluționării de către instanța competentă pentru sediul Vânzătorului/Prestătorului de servicii.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba polonă.
10.2. Modificarea Regulamentului:
10.2.1. Prestătorul de servicii îşi rezervă dreptul de a face modificări în Regulament din motive importante, și anume: modificarea prevederilor legale; modificări ale modalităţilor de plată şi de livrare – în măsura în care aceste modificări afectează executarea dispozițiilor prezentului Regulament.
10.2.2. În cazul încheierii unor contracte cu caracter permanent în conformitate cu prezentul Regulament (de exemplu, prestarea Serviciului Electronic – Cont), Regulamentul modificat rămâne valabil pentru Beneficiar, dacă au fost respectate cerințele menționate la art. 384 şi 384 [1] din Codul civil, adică Beneficiarul a fost notificat în mod corespunzător despre modificări şi nu a denunțat contractul în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care modificarea Regulamentului ar duce la introducerea oricăror noi taxe sau la creşterea celor prezente, Beneficiarul care este consumator are dreptul de a se retrage din contract.
10.2.3. În cazul încheierii contractelor cu un alt caracter decât contractele permanente, în temeiul prezentului Regulament (ex. Contractul de Vânzare) modificările Regulamentului nu vor încalcă în orice mod drepturile dobândite de Beneficiarii/Clienții care sunt consumatori înainte de intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului, în special modificările la Regulament nu vor avea niciun efect asupra Comenzilor în curs de plasare sau deja plasate precum și asupra Contractelor de Vânzare în curs de executare sau deja executate.
10.3. În materiile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se vor aplica dispozițiile dreptul polonez general aplicabile, în special: Codului civil; Legea privind serviciile electronice din 18 iulie 2002 (MO 2002 nr. 144, poz. 1204 cu modificările ulterioare); pentru Contractele de Vânzare încheiate până la 24 decembrie 2014 cu Clienţii care sunt consumatori – prevederile legii privind protecţia drepturilor consumatorilor şi răspunderea pentru daunele cauzate de un produs periculos din 2 martie 2000 (MO 2000 nr. 22, poz. 271, cu modificările ulterioare) şi Legea privind condiţiile speciale de vânzări de consum și de modificare a Codului Civil din 27 iulie 2002 (MO 2002, nr. 141, poz. 1176 cu modificările ulterioare); pentru Contractele de Vânzare încheiate de la 25 decembrie 2014, cu Clienţii care sunt consumatori – prevederile Legii privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (MO 2014 poz. 827 cu modificările ulterioare); şi celelalte prevederi relevante ale legii aplicabile.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Poză orientativă – produsul conform cu descrierea poate fi diferit de cel prezentat pe imagine (formă, culoare, alte caracteristici)