Politica de confidenţialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta politică de confidenţialitate a Magazinului online are caracter informativ, ceea ce înseamnă că acesta este nu o sursă de obligaţii pentru Beneficiarii sau Clienţii Magazinului online.
1.2. Operatorul bazei de date cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului online este societatea “MARITEX” LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA cu sediul la Gdynia (adresa sediului social și adresa pentru corespondență: ul. Rdestowa 53D, 81 577 Gdynia); înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Naţional Judiciar sub numărul KRS 0000880720; judecătoria de registru, în care este păstrată documentația societății: Judecătoria Gdańsk-Polnoc din Gdańsk, Secția a VIII-a Economică a Registrului Naţional Judiciar; Codul TVA: 9581659572; numărul statistic (REGON) 221578676; adresa de email: maritex@maritex.com.pl – denumită în continuare “Operator” şi fiind, în acelaşi timp, Prestătorul de Servicii al Magazinului Online și Vânzător.
1.3. Datele cu caracter personal al Beneficiarului şi Clientului sunt prelucrate în conformitate cu legea privind protectia datelor cu caracter personal din 29 august 1997 (Monitorul Oficial 1997 nr. 133, pct. 883, cu modificările ulterioare) (denumită în continuare: Legea privind protecția datelor cu caracter personal) şi Legea privind prestarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial 2002 nr. 144, pct. 1204 cu modificările ulterioare).
1.4. Operatorul are grijă deosebită pentru a proteja interesele persoanelor vizate și, în special, asigură că datele colectate sunt procesate de acesta în condiţiile legii; colectate în scopuri legitime, identificate și neprelucrate fără respectarea acestor scopuri; corecte din punctul de vedere al conținutului și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate şi stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor la care se referă, nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.
1.5. Orice cuvinte, fraze şi acronime care apar pe acest site şi încep cu o majusculă (ex. Vânzătorul, Magazinul online, Serviciu electronic) trebuie să fie înţelese astfel cum sunt definite în Regulamentul Magazinului online disponibil pe site-urile Magazinului online.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL COLECTĂRII DATELOR ŞI PRECUM ȘI DESTINATARII DATELOR

2.1. De fiecare dată, scopul, domeniul de aplicare şi destinatarii datelor procesate de către Operator rezultă din măsurile luate de către Beneficiarul serviciilor sau de Client în Magazinul online. De exemplu, dacă Clientul în cursul plasării unei comenzi selectează ridicarea personală în loc de curierat, datele cu caracter personal ale acestuia vor fi prelucrate în vederea încheierii şi executării Contractului de vânzare, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează transportul în numele Operatorului.
2.2. Scopurile posibile de colectare a datelor personale ale Beneficiarilor serviciilor sau Clienților de către Operator:
2.2.1. încheierea și executarea Contractului de vânzare sau a Contractului de furnizare a serviciilor electronice (de ex. Cont).
2.2.2. marketingul direct al propriilor produse sau servicii ale Operatorului.
2.3. Posibilii destinatari ai datelor cu caracter personal ale Clienților Magazinului online:
2.3.1 În cazul Clientului care alege în Magazinul online metoda de livrare prin poștă sau prin curier, Operatorul pune la dispoziție datele cu caracter personal colectate ale Clientului transportatorului selectat sau intermediarului care efectuează livrări la comanda Operatorului.
2.3.2. În cazul Clientului care alege în Magazinul online metoda de plată prin intermediul plăților electronice sau printr-un card de plată, Operatorul pune la dispoziție datele cu caracter personal colectate ale Clientului entității selectate de Client, care prestează servicii în domeniul plăților mai sus menționate în Magazinul online.
2.4. Administratorul poate procesa următoarele date cu caracter personal ale Beneficiarilor serviciilor sau Clienţilor care folosesc Magazinul online: prenumele și numele de familie; adresa de poştă electronică; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poştal, oraşul, ţara), adresa de domiciliu/de desfășurare a activității/ de sediu (în cazul în care diferă de adresa de livrare). În cazul Beneficiarilor serviciilor sau Clienţilor care nu sunt consumatori, Operatorul poate procesa în plus denumirea companiei și codul de identificare fiscală (CIF) ale Beneficiarului serviciilor sau Clientului.
2.5. Indicarea datelor cu caracter personal menționate la punctul de mai sus poate fi necesară pentru încheierea şi executarea Contractului de vânzare sau a Contractul de furnizare a serviciilor electronice în Magazinul online. De fiecare dată domeniul datelor necesare pentru încheierea unui contract este indicat anterior pe site-ul Magazinului online şi în Regulamentul Magazinului online.

3. COOKIES ŞI DATELE OPERAȚIONALE

3.1. Cookies (cookie-uri) sunt mici informaţii text sub formă de fişiere de text, trimise de server şi salvate pe partea persoanei care viziteazp Magazinul online (de exemplu, pe hard disk-ul calculatorului, laptopului, sau pe cardul de memorie al smartphone-ului, în funcție de ce aparat folosește vizitatorul Magazinului nostru online). Multe informaţii detaliate referitoare la cookie-uri, precum şi istoria creaţiei lor pot fi găsite, între altele, aici: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Operatorul poate procesa datele conţinute în cookie-urile atunci când vizitatorii utilizează site-ul Magazinului online în următoarele scopuri:
3.2.1. identificarea Beneficiarilor serviciilor ca cei autentificați în Magazinul online și arătarea că sunt autentificați;
3.2.2. salvarea datelor din Formularele de Comandă completate, anchetele sau informaţiile de autentificare în Magazinul online;
3.2.3. menținerea statisticii anonime, care arată modalitatea de utilizare a Magazinului online.
3.3. În mod normal, majoritatea browserelor Web disponibile pe piaţă în mod implicit acceptă salvarea fișierelor cookie. Orice persoană are capacitatea de a stabili condițiile de utilizare a cookie-urilor prin setarea propriului browser web. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, se poate reduce parțial (de exemplu, în timp) sau se poate dezactiva complet posibilitatea de a salva cookie-uri – totuși în cazul din urmă, acest lucru ar putea afecta unele funcționalități ale magazinului online (de exemplu, va fi imposibilă trecerea prin pista de Comandă prin Formularul de comandă din cauza faptului că produsele nu vor fi salvate în memoria Coșului de cumpărături în timpul pașilor următori de plasare a Comenzii).
3.4. Setările browser-ului de internet în ceea ce privește cookie-urile sunt relevante din punctul de vedere al acordului pentru utilizarea cookie-urilor de către Magazinul nostru online – în conformitate cu prevederile legale, un astfel de acord poate fi, de asemenea, exprimat prin setările browser-ului Web. În absența unui astfel de acord expres, trebuie modificate setările browser-ului web privind cookie-urile în mod corespunzător.
3.5. Informațiile detaliate privind modificarea setărilor referitoare la cookie-uri și înlăturarea acestora pe cont propriu din cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de Ajutor din browser-ul web și pe următoarele pagini (este suficient să faceți clic pe link):
• în browser-ul Chrome
• în browser-ul Firefox
• în browser-ul Internet Explorer
• în browser-ul Opera
• în browser-ul Safari
3.6. Administratorul procesează, de asemenea, datele de exploatare anonime legate de utilizarea Magazinului Online (așa-numitele loguri – adresa IP, domeniul) pentru a genera datele statistice care sunt utile la administrarea Magazinului on-line. Aceste date sunt anonime și agregate, adică, nu conțin caracteristicile de identificare ale vizitatorilor site-ului Magazinului Online. Logurile nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

4. BAZA DE PRELUCRARE A DATELOR

4.1. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Beneficiar sau Client este voluntară, însă nefurnizarea datelor indicate pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online cu caracter personal necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Vânzare sau contractului privind furnizarea Serviciului Electronic duce la imposibilitatea de a încheia acest contract.
4.2. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Beneficiarului sau Clientului o constituie necesitatea de a executa contractul a cărui acesta este parte sau de a întreprinde anumite activități la cererea acestuia înainte ca acesta să se încheie. În cazul prelucrării datelor în scopuri de marketingul direct al propriilor produse sau al serviciilor de Administrator, baza pentru o astfel de prelucrare o constituie (1) acordul prealabil al Beneficiarului sau Client, sau (2) îndeplinirea obiectivelor legitime urmărite de către Administrator (în conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, drept interesele legitime se consideră, în special, marketingul direct al propriilor produse sau al serviciilor Administratorului).

5. DREPTUL DE CONTROL, DE ACCES LA CONȚINUTUL DATELOR PROPRII ȘI DE CORECTARE A ACESTORA

5.1. Beneficiarul sau Clientul are dreptul de acces la datele sale personale și de corectare a acestora.
5.2. Fiecare persoană are dreptul de a controla prelucrarea datelor care o privesc, conținute în setul de date al Administratorului, și, în special, dreptul de a solicita completarea, actualizarea, rectificarea dateloc cu caracter personal, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau îndepărtarea lor, în cazul în care acestea sunt incomplete, nevalabile, incorecte sau colectate prin încălcarea legii sau nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate.
5.3. În cazul exprimării de către Beneficiar sau Client a acordului pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketingul direct al propriilor produse sau al serviciilor Administratorului, acordul poate fi revocat în orice moment.
5.4. În cazul în care administratorul intenționează să prelucreze sau prelucrează datele Beneficiarului sau Clientului, în scopuri de marketingul direct al propriilor produse sau al serviciilor Administratorului, persoana la care se referă datele are dreptul, de asemenea, la (1) depunerea unei cereri scrise motivate privind încetarea prelucrării datelor din cauza situației sale particulare sau la (2) prezentarea obiecțiilor față de prelucrarea datelor sale.
5.5. În scopul de a exercita drepturile menționate mai sus, se poate contacta Administratorul prin trimiterea mesajului corespunzător, în scris sau prin e-mail la adresa Administratorului indicată la începutul prezentei politici de confidențialitate.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Magazinul Online poate conține link-uri către alte site-uri. Administratorul încurajează ca, după trecerea la alte site-uri, să se familiarizeze cu politica de confidențialitate stabilită acolo. Prezenta politică de confidențialitate se aplică numai prezentului Magazin Online.
6.2. Administratorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, corespunzătoare riscurilor și categoriei de date care sunt protejate, în special, protejează datele împotriva divulgării lor neautorizate, preluării acestora de către o persoană neautorizată, prelucrării cu încălcarea legii în vigoare, precum și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii acestora.
6.3. Administratorul pune la dispoziție, în mod corespunzător, următoarele măsuri tehnice pentru a preveni preluarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe cale electronică:
6.3.1. Asigurarea unui set de date împotriva accesului neautorizat, inclusiv certificatul SSL.
6.3.2. Accesul la Cont numai după introducerea numelui individual de utilizator și a parolei.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Poză orientativă – produsul conform cu descrierea poate fi diferit de cel prezentat pe imagine (formă, culoare, alte caracteristici)